Mgr. Katarína Kettmannová

10.10.2017 10:21

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Norwich, Spojené Kráľovstvo

Inštitúcia: NILE, Norwich

N á zov kurzu : Advanced Language and Methodology

Termín : 14.- 25. augusta 2017

Počet zúčastnených : 9 učiteľov (Španielsko, Nemecko, Lotyšsko, Rusko, Slovensko)

 

Kurz, ktorého som sa zúčastnila v rámci projektu Erasmus + bol zostavený a zorganizovaný veľmi profesionálne, vyučujúci boli skutoční špecialisti vo svojom odbore a hodiny a prednášky, ktoré škola ponúkala učiteľom boli na mimoriadnej úrovni. Na hodinách sme veľa pracovali s autentickými materiálmi, formami ich využitia na vyučovaní a metódami na obohatenie slovnej zásoby, ale aj s rôznymi aplikáciami využiteľnými pri práci s interaktívnymi a inovatívnymi prvkami pri výuke cudzích jazykov.

Po vyučovaní nám škola väčšinou ponúkla spoločenské aktivity, kde sme britskú kultúru zažili aj na vlastnej koži, prípadne sme si s kolegyňami z kurzu dohodli vlastný program a navštívili napríklad miestne kino alebo vychutnávali všetko, čo mesto v ten deň ponúkalo svojim občanom.

Počas celého pobytu v Anglicku som bývala u mladej rodiny s dvojročným chlapčekom, tromi mačkami a tromi psami, takže som mohla byť na istý čas súčasťou ich každodenného života a vidieť spôsob života britskej spoločnosti aj z tejto perspektívy.

Celú túto skúsenosť hodnotím veľmi pozitívne a odporúčam všetkým kolegom, aj tým menej jazykovo zdatným, zúčastniť sa mobilít v budúcich rokoch.