Mgr. Magdaléna Šonkoľová

10.10.2017 10:09

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Edinburgh, Škótsko

Inštitúcia: Edinburgh School of English

Názov kurzu: Content and Language Integrated Learning

Termín: 23. júl - 5. august 2017

Počet zúčastnených: 8 učiteľov

 

 

Edinburgh School of English je ideálnym miestom pre učiteľov anglického jazyka na získanie nových techník vo svojej praxi, na zdokonalenie sa v anglickom jazyku a profesionálny rast. To všetko je možné v prekrásnom škótskom prostredí v historickom meste Edinburgh.

Škola, ktorá sídli priamo v centre mesta, ponúka viacero kurzov, z ktorých som si vybrala CLIL. Tento kurz je určený pre pedagógov, ktorí vyučujú nejaký predmet v anglickom jazyku, a to bol zároveň hlavným dôvodom pre moje rozhodnutie. Pomocou tohto programu som sa chcela podeliť so svojimi skúsenosťami a tiež nadobudnúť nové nápady, aby som sa inšpirovala v mojej práci.

Samotný kurz bol rozdelený na dve etapy. Prvý týždeň sme sa zaoberali s výučbou CLIL všeobecne, s jeho hlavnými črtami a ich prínosom v triede. Druhý týždeň sme sa sústredili na využitie získaných vedomostí v praxi. Mali sme možnosť pripraviť si hodinu najprv ako skupina, následne sme odučili vlastnú hodinu, keď sa zo spolužiakov stali naši študenti a zároveň hodnotitelia.

Počas týchto dvoch týždňov sme spolupracovali s dvomi lektorkami, ktoré nám poskytli nielen cenné rady a materiály, ale boli aj inšpirujúce a svojím uvoľneným a humorným štýlom nám uľahčili prácu.

Musím tiež vyzdvihnúť popoludňajšie aktivity, ktorých sme sa mohli zúčastniť a lepšie sa spoznať s ostatnými učiteľmi. Ponuka bola široká a naozaj si každý mohol vybrať. Užili sme si napríklad návštevu galérie, večernú tancovačku, koštovku škótskej whisky alebo fiktívne vyšetrovanie zločinu ako súťažnú aktivitu pre tých, ktorí chceli zažiť viac adrenalínu

Kurz určite odporúčam, je to možnosť, ktorá sa jednoducho nemá vynechať.