Andrea Hudáková

05.10.2015 21:22

Andrea Hudáková, Gymnázium Golianova 68, Nitra

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Edinburgh, Škótsko

Inštitúcia: Edinburgh School of English

Názov kurzu: Content and Language Integrated Learning

Termín: 10. - 21. augusta 2015

Počet zúčastnených: 14 učiteľov

 

 

 

Edinburgh School of English sa nachádza v krásnom centre hlavného mesta Škótska. Program CLIL, ktorý bol výborne zorganizovaný, som si vybrala z dôvodu výučby matematiky v anglickom jazyku na našej škole. Harmonogram bol postavený od základných pojmov, teda čo je výučba v CLIL, jeho formy a organizácia až po rôzne aktivity.

Mne osobne sa veľmi páčila DEMO LESSON našej lektorky, ktorá nám predviedla úžasnú hodinu s rôznymi cvičeniami, či už interaktívnymi alebo pracovnými listami, ktoré boli zamerané na vzájomnú spoluprácu.

Ďalej by som určite vyzdvihla hodiny tzv. MICRO TEACHING, kde sme si mali každý pripraviť 15 minútovú hodinu. V rámci tejto hodiny náš lektor a ostatní moji spolužiaci hodnotili a dávali rady ako byť ešte efektívnejší :)

Veľmi pozitívne hodnotím aj aktivity po škole, kde sme si mohli vybrať z rôznych podujatí a výletov.

Kurz bol pre mňa veľkým prínosom a motiváciou a určite odporúčam. Čo sa mi nepáčilo, bol vysoký počet učiteľov - študentov v mojej skupine z jednej školy.

 

Erazmus sprava Hu.pdf (108099)