Informácie o nás

Koncom minulého roku bol našej škole schválený projekt v rámci programu odborného vzdelávania, mládeže a športu Európskej Únie, Erasmus +. Cieľom tohto projektu bolo umožniť piatim učiteľom absolvovať kurzy profesionálneho rastu v Spojenom Kráľovstve a Španielsku. V období od júla do septembra sa týchto kurzov zúčastnili vyučujúce cudzích jazykov: Mgr.Eva Šantavá, Mgr.Veronika Szombathová, Mgr.Andrea Hudáková, Mgr.Dagmar Ferencziová a Mgr.Katarína Kettmannová.