Otvorené hodiny

 
vyučujúca dátum otvorenej hodiny stav
Mgr. V. Szombatová 14.10.2015 uskutočnené
Mgr. D. Ferencziová 19.10.2015 uskutočnené
Mgr. K. Kettmannová 27.11.2015 uskutočnené
Mgr. A. Hudáková 3.2.2016 uskutočnené
Mgr. E. Šantavá 22.1.2016 uskutočnené