Dagmar Ferencziová

05.10.2015 20:28
Mgr. Dagmar Ferencziová , Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Správa z mobility Erasmus +
Miesto konania: Granada, Španielsko
Inštitúcia: Instituto Mediterráneo Sol S.U.R.L.
Názov kurzu: Kurz pre nenatívnych učiteľov španielčiny ako druhého/ cudzieho jazyka
Termín: 27.7. – 7.8.2015
Počet zúčastnených: 2 učitelia
 
Program kurzu bol pre mňa veľkým prínosom. Obsahoval španielsku gramatiku, metodiku,
didaktiku a hodiny zamerané na hispánsku kultúru a regionálne rozdiely. Bolo veľkým
prínosom zdieľanie bánk aktivít na internete. Veľa som sa dozvedela o aktuálnej situácii v
Španielsku, čo sa týka napríklad trhu práce, politických strán, ale aj o tradičných aspektoch
hispánskej kultúry ako flamengo, býčie zápasy a využití týchto aspektov na hodinách
španielčiny.
K dispozícii bola rozsiahla tzv. avetéka, obsahujúca, knihy, učebnice, rôzne didaktické
materiály, filmy apod. Veľkou výhodou bol nízky počet účastníkov kurzu, čo znamenalo, že
vyučujúci mohli plne zodpovedať na moje otázky a priniesť konkrétne aktivity a materiály,
ktoré mi doteraz chýbali pri výučbe španielskeho jazyka. Išlo najme o zásobník aktivít, aby
študenti mali dostatočnú komunikatívnu exponenciu. Taktiež mi boli poskytnuté nápady na
hodiny s doplnkovými materiálmi ako sú hudba alebo divadlo. Nemenej dôležité boli aj
analýzy konkrétnych učebníc, ktoré škola používa. Teoretickejšie metodologické hodiny sa
tak striedali s veľmi praktickými aktivitami.
Nemenej zaujímavé boli večerné prechádzky po pamiatkach starobylého mesta Granada a
návštevy zaujímavých miest v okolí. Prepojili sa tu reálne zážitky s tými kultúrnymi
apsektami, o ktorých zvyknem na hodinách španielčiny rozprávať svojim študentom. Kurz aj
preto považujem za veľmi prínosný.