Eva Šantavá

05.10.2015 21:20

Eva Šantavá, Gymnázium Golianova 68, Nitra

 

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Londýn, Harrow

Inštitúcia: ADC College

Názov kurzu: Creative Methodology

Termín: 13. – 17. Júla 2015

Počet zúčastnených: 10 učiteľov

 

 

 

Program kurzu ADC College bol výborne zostavený, zameriaval sa na rôzne oblasti metodiky výučby anglického jazyka. Medzi najzaujímavejšie hodiny by som zaradila hodiny zamerané na Online resources,Games and warmers. Pre mňa osobne boli najprínosnejšie lekcie sústredené na písanie keďže tento rok začínam vyučovať písanie ako voliteľný predmet. Taktiež obohacujúca bola hodina British culture in the Classroom, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o britských sociálnych vrstvách.

Každý participujúci mohol využiť možnosť tutoriálov, ktoré absolvoval sám s metodikom kurzu, kde požiadal o rady týkajúce sa konkrétnych výchovno-vzdelávacích problémov. Ja som požiadala o extra informácie a materiály k predmetu písanie, ktoré už využívam na voliteľnom predmete.

V popoludňajších hodinách sme mali možnosť spoznávať mesto, boli nám poskytnuté informácie aj materiály o kultúrnych podujatiach a turisticky zaujímavých miestach. Metodici boli ústretoví a ochotní.

Kurz považujem za mimoriadne prínosný. Osobne som nebola spokojná s kvalitou ubytovania a s faktom, že ostatní učitelia boli vo dvojiciach s tých istých škôl.

 

Erazmus sprava Sa.pdf (313240)