Katarína Kettmannová

05.10.2015 21:24
Katarína Kettmannová , Gymnázium Golianova 68, Nitra
Správa z mobility Erasmus +
Miesto konania: Oxford, Spojené Kráľovstvo
In š tit ú cia : Lake School of English
N á zov kurzu : Creative Teaching in the Secondary Classroom
Termín : 7.-11.9. 2015
Počet zúčastnených : 7 učiteľov (Fínsko, Nemecko, Turecko, Bulharsko, Maďarsko,
Japonsko, Slovensko)
 
Program kurzu bol zameraný na praktické využitie rôznych aktivít počas všetkých častí
vyučovacej hodiny a tiež na obohatenie slovnej zásoby učiteľov. Každý deň sme sa počas
hodín v škole venovali rôznym témam, napr. frázové slovesá, písanie, britská kultúra, žiaci s
švvp a učebné štýly. Kurz ponúkol všetkým účastníkom množstvo kreatívnych nápadov ako
spestriť vyučovanie.
Okrem hodín strávených v škole považujem za veľmi prínosné aj aktivity ponúkané školou v
popoludňajších hodinách, keď sme navštívili miestnu strednú školu a mali sme možnosť
pozorovať, ako je organizovaná škola v Spojenom Kráľovstve a porovnať ju s našim
systémom. Samozrejme sme si s výborným sprievodcom pozreli historické centrum Oxfordu,
najznámejšieho univerzitného mesta a absolvovali prehliadku jednej z oxfordských “college”,
kde bývala “Alica z Krajiny Divov” a natáčali sa scény z filmu Harry Potter.
Za ďalšiu veľkú výhodu pobytu považujem ubytovanie v rodine, kde som mohla spoznať
tradičnú anglickú rodinu, štýl ich života, problémy a tiež ich každodenný život. Taktiež
multikultúrne zloženie účastníkov na našom kurze bolo skvelým odrazovým mostíkom pri
porovnávaní školstva v našich krajinách a vytváraní nových kontaktov a priateľstiev.

 

Erazmus sprava Kn.pdf (96984)