Mgr. Veronika Szombatová

10.10.2017 10:23

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Dublin

Inštitúcia: Alpha College

Názov kurzu: CLIL Theory + Practice

Termín: 14.8.-25.8. 2017


Program kurzu, ktorý som absolvovala v Alpha College sa zameriaval na metodiku CLIL, od nácviku počúvacích schopností, čítania s porozumením, po gramatické aspekty anglického jazyka a osvojovania si slovnej zásoby. Vyučujúci sa snažili hodiny urobiť čo najviac praktické, aby si účastníci odniesli z kurzu inšpirácie pre vlastnú výučbu.

Kurz považujem za zaujímavý, škola sa nám postarala aj o program popoludní. Mohli sme si zvoliť športové aktivity a spoznať najznámejšie kultúrne pamiatky v okolí.

Ubytovanie hodnotím nadpriemerne, rodina sa o mňa postarala, vyhovela mi ohľadne stravovacích požiadaviek a pomohla mi aklimatizovať sa v novom prostredí. Osobne som nebola spokojná s faktom, že ostatní 7 učitelia boli z rovnakej školy a ich úroveň Anglického jazyka bola veľmi nízka, čo malo rušivý efekt na priebeh kurzu a tým pádom sme nenapredovali ako sme mohli.