Veronika Szombatová

19.09.2015 17:20

Správa z mobility Erasmus +

Miesto konania: Brighton

Inštitúcia: BSC Brighton

Názov kurzu: Advanced Language Methodology

Termín: 20.7.-31.7. 2015

 

Program kurzu, ktorý som absolvovala v BCS Brighton sa zameriaval na rozličné oblasti metodológie anglického jazyka, od nácviku počúvacích schopností, čítania s porozumením, po gramatické aspekty anglického jazyka a osvojovania si slovnej zásoby. Najviac prínosné boli pre mňa hodiny zamerané na hovorenie a osvojovania si slovnej zásoby.

Každý účastník kurzu dostal prístup na webovú stránku školy, kde bolo možné naraziť na veľké množstvo materiálov potrebných na úspešné precvičovanie písomnej časti maturitnej skúšky a mnoho z nich na hodinách využívam.

Kurz považujem za prínosný a zaujímavý, škola sa nám postarala aj o program popoludní. Mohli sme si zvoliť športové aktivity, návštevu pobrežia alebo spoznať najznámejšie kultúrne pamiatky v okolí.

Ubytovanie hodnotím ako veľmi dobré, rodina sa o mňa postarala, vyhoveli mi aj ohľadne stravovacích požiadaviek. Osobne som nebola spokojná s faktom, že ostatní učitelia boli z rovnakých škôl, teda sa dopredu poznali, čo malo občas rušivý efekt na priebeh kurzu.